Subskrypcja - dopisz - wypisz
Wyszukiwarka
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Licznik odwiedzin
0170994
Aktualności
 
Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Wielkiej Nocy
2014-04-17
Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Wielkiej Nocy
Zyczymy pełnych spokoju, radości Świąt Wielkiej Nocy.
Z nadzieją, że symboliczne odradzanie się,
tkwiące w wymowie tych dni
da nam wszystkim siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością i nadzieją spoglądać w przyszłość...

Dołączamy życzenia zdrowia, pogody ducha, radości serc i codziennej pomyślności.
2014-04-17
WÓJT GMINY WYMIARKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY w Urzędzie Gminy Wymiarki - Inspektor ds. administrowania mieniem gminnym, zarządzania drogami i ochrony środowiska – 1/1 etatu
WÓJT GMINY WYMIARKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY w Urzędzie Gminy Wymiarki - Inspektor ds. administrowania mieniem gminnym, zarządzania drogami i ochrony środowiska – 1/1 etatu

2014-04-17
Wójt Gminy Wymiarki zatrudni osobę na stanowisko Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Wymiarki.
Wójt Gminy Wymiarki zatrudni osobę na stanowisko Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Wymiarki. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na zastępstwo, w pełnym wymiarze czasu pracy.
2014-04-15
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteoroogicznych 15-18 kwietnia 2014 r.
 Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteoroogicznych 15-18 kwietnia 2014 r.
Uwaga zmiana opłat i nowe deklaracje
2014-03-19
Uwaga zmiana opłat i nowe deklaracje
Od 01 maja 2014 r. ulegną zmianie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dla odpadów zbieranych selektywnie stawka wyniesie 11 złotych od mieszkańca miesięcznie, a dla odpadów niesegregowanych 17 złotych od mieszkańca miesięcznie.
2014-03-10
Informacja w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
W związku z dokonaną analizą funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Gminie Wymiarki za II półrocze 2013r. stwierdzono przekroczenia wydatków miesięcznie średnio o 6 000,00 zł. W związku z powyższym rozważam wraz z Radnymi Rady Gminy Wymiarki zmianę wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
2014-04-17
ZABAWA TANECZNA
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Wymiarkach zaprasza na zabawę taneczną w dniu 10 maja 2014 r. od godz. 20.00 w sali widowiskowej GOK.
2014-04-17
MAJÓWKA
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Wymiarkach zaprasza wszystkich do wspólnej zabawy w dniu 1 maja 2014 r.
2014-04-17
SEKCJA PLASTYCZNA W GMINNYM OŚRODKU KULTURY I BIBLIOTEKI W WYMIARKACH
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Wymiarkach zaprasza do sekcji plastycznej.
2014-04-17
DOBRE KSIĄŻKI I KAWA W GOKiB W WYMIARKACH
Dyskusyjny Klub Książki w GOKiB w Wymiarkach zaprasza na spotkanie autorskie z  Zbigniewem Masternakiem w dniu 24 kwietnia 2014 r. godz. 17.00
2014-04-11
Zaproszenie na bezpłatne szkolenia w ramach projektu ˝go NGO!˝
Projekt "go NGO!" wchodzi w fazę upowszechniającą. Obecnie przygotowujemy szkolenia w 12 powiatach lubuskiego. Chcemy pokazać i przekazać uczestnikom efekty, czyli gotowe standardy w 3 obszarach tematycznych, związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz współpracy NGO z samorządem.
2014-04-07
Impreza promująca region pod względem historii, tradycji lokalnych i dziedzictwa kulturowego: ˝Średniowieczne korzenie Gminy Wymiarki˝
Na posiedzeniu Komitetu Łużyckiej Lokalnej Grupy Rybackiej w Lubsku, dnia 02.04.2014 r. wniosek na działanie "Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa", złożony przez Gminę Wymiarki został pozytywnie oceniony i została nam przyznana kwota dofinansowania w wysokości 9 708,20 zł.
2014-04-07
Kwalifikacja wojskowa 2014 r.
25 kwietnia 2014 r., od godziny 8ºº, w Żaganiu, przy ul. Rybackiej 38 (budynek byłej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, obecnie filia Starostwa Powiatowego) przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa dla osób z terenu Gminy Wymiarki.
2014-04-02
Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Witoszynie
WÓJT GMINY WYMIARKI Ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Witoszynie, ul. Szkolna 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 ze zm.).
2014-03-31
Komunikat Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie bezumownego użytkowania gruntów Zasobu Własnści Rolnej Skarbu Państwa.
 Komunikat Agencji Nieruchomości Rolnych  oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie bezumownego użytkowania  gruntów Zasobu Własnści Rolnej Skarbu Państwa.
2014-03-31
Akcja Masz Głos, Masz Wybór
Celem akcji jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne. Od wielu lat zapraszamy do udziału uczestników z całej Polski i zachęcamy ich do prowadzenia działań na rzecz lokalnej społeczności. Zaufało nam już ponad 700 samorządów! Od trzech lat samorządy, w których władze i mieszkańcy najefektywniej współpracują ze sobą wyróżniamy nagrodą Super Samorząd pod honorowym patronatem Prezydent RP, Bronisława Komorowskiego.
2014-03-27
Zaproszenie na szkolenie dla organizacji pozarządowych
Fundacja Natura Polska przy współpracy z Łużycką Lokalną Grupą Rybacką zaprasza na interesujące szkolenie pn. "Pozyskiwanie środków na działalność organizacji". Odbędzie się ono w Lubsku przy ulicy Kanałowej w dniach 25-26 kwietnia (piątek-sobota) w godzinach 9.30-16.30
Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie
2014-03-21
Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie
Dnia 21 marca 2014 r. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie.
2014-03-17
Zaproszenie na spotkanie w prawie wypełniania wniosków o płatności bezpośrednie i rolnośrodowiskowe
Wypełnianie wniosków o płatności bezpośrednie i rolnośrodowiskowe
Urząd Gminy Wymiarki -
2014-03-10
Nowa ustawa o funduszu sołeckim
Uprzejmie informujemy Państwa, że Senat RP dn. 06.03.2014 r. przyjął nową ustawę o funduszu sołeckim. Wiemy, że fundusz sołecki sprawdził się w praktycznym działaniu i spowodował ożywienie aktywności mieszkańców wsi. Nowa ustawa eliminuje tylko niektóre mankamenty, jakie do tej pory posiadała. W nowej ustawie pojawiły się zapisy, które umożliwiają między innymi:
Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r.
2014-03-05
Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r.


2014-02-18
Powołanie osoby na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Wymiarkach.
18 lutego 2014 r. na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki została powołana Pani Anna Janus - Szymańska.
2014-02-06
Bezpłatne szkolenia zawodowe realizowane w ramach projektu ˝Akademia kwalifikacji IT˝ w województwie lubuskim.


2014-01-28
Informacja o możliwości złożenia informacji i zeznań podatkowych za pośrednictwem internetu.2014-01-27
Protokoły z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wymiarki zarządzonych na dzień 26 stycznia 2014 r.


2014-01-17
Informacja Agencji Rynku Rolnego na temat dopłaty do materiału siewnego


2014-01-17
Plan wydatków majątkowych na 2014 rok


2014-01-16
Informacja Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze na temat projektu WPF oraz budżetu na 2014 rok


2013-12-17
Od stycznia 2014 roku – nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych.


2013-12-17
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ ˝UŚMIECH˝ LISTOPAD 2013


2013-12-11
Dodatek energetyczny


Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Wymiarki
2013-11-27
Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Wymiarki


UWAGA!! WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY WYMIARKI!
2013-11-25
UWAGA!! WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY WYMIARKI!


2013-11-08
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitanrgo w Żaganiu w sprawie braku przydatności wody do spożycia i ocena o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi


2013-07-04
Wyniki próbek wody pobranych z sieci wodociągowej oraz przydomowych studni


2013-07-04
Wyniki próbek wody pobranych po usunięciu awarii sieci wodociągowej


Informacja dotycząca płatności za odpady!
2013-07-04
Informacja dotycząca płatności za odpady!2013-07-03
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ ˝UŚMIECH˝- CZERWIEC 2013 r.Ważna informacja dla mieszkańców
2013-07-03
Ważna informacja dla mieszkańców2013-06-19
Informacja z otwarcia Sali Gimnastycznej

˝LUBUSKIE KOMPETENTNE KADRY!˝
2013-04-24
˝LUBUSKIE KOMPETENTNE KADRY!˝


Wójt  Gminy  Wymiarki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr ewid. 468 o pow. 2800 m2 położonej w obrębie Witoszyn
2012-09-26
Wójt Gminy Wymiarki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr ewid. 468 o pow. 2800 m2 położonej w obrębie WitoszynInformacja o stopniu realizacji inwestycji pn. ˝Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-higienicznym stanowiącym łącznik z istniejącą szkołą.˝
2012-09-04
Informacja o stopniu realizacji inwestycji pn. ˝Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-higienicznym stanowiącym łącznik z istniejącą szkołą.˝
2012-08-29
Uwaga!!!!!Ważny komunikat dla przedsiębiorców.2012-08-27
Uwaga!!!Zmiany w stypendiach socjalnych na rok szkolny 2012/2013


2012-08-23
Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych.


2012-08-13
Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego ˝Aktywizacja osób biernych zawodowo z terenu Gminy Wymiarki˝ realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wymiarkach za lipiec 2012 r.2012-08-08
STYPENDIUM SOCJALNE NA ROK SZKOLNY 2012/2013


2012-08-07
Bezpłatne dwudniowe szkolenia.


Zaproszenie na EXPO SEJNY 2012
2012-07-27
Zaproszenie na EXPO SEJNY 2012


2012-07-24
Kwartalna informacja o wykonaniu budzetu gminy Wymiarki za II kwartał 2012 rok.2012-07-05
Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego ˝Aktywizacja osób biernych zawodowo z terenu Gminy Wymiarki˝ realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wymiarkach za czerwiec 2012 r.Wyprawka szkolna na rok 2012/2013
2012-07-04
Wyprawka szkolna na rok 2012/2013

2012-07-04
Bezpłatna Infolinia Obywatelska Rzecznika Praw Obywatelskich.


2012-07-04
7 cudów Polski - Plebiscyt Travelera2012-06-27
Firma Amber Energia ogłasza rekrutację na stanowisko lidera zespołu sprzedażowego.


2012-06-27
Ważny komunikat dla mieszkańców! Spadki ciśnienia wody w sieci w dniach 28.06.2012 r.- 09.07.2012 r.
 
2012-06-27
Projekt Systemowy ˝Aktywizacja osób biernych zawodowo z terenu Gminy Wymiarki˝


2012-06-25
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki zaprasza na zajęcia dla dzieci.DZIEŃ Z GRUPĄ RYBACKĄ - 30.06.2012 r.
2012-06-22
DZIEŃ Z GRUPĄ RYBACKĄ - 30.06.2012 r.Relacja z Konwentu Zrzeszenia PBiW WL w Witnicy w dniu 14.06.2012 r.
2012-06-19
Relacja z Konwentu Zrzeszenia PBiW WL w Witnicy w dniu 14.06.2012 r.2012-06-18
UWAGA!!!! Zmiana terminu XX sesji Rady Gminy Wymiarki.


Konkurs fotograficzny ˝Inwestycje LRPO w wobiektywie - przestrzeń dla Lubuszan˝.
2012-06-11
Konkurs fotograficzny ˝Inwestycje LRPO w wobiektywie - przestrzeń dla Lubuszan˝.


2012-06-11
Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia treningów grupowych.


Konkurs ˝Moje stypendium - Opowieści stypendialne˝!
2012-06-08
Konkurs ˝Moje stypendium - Opowieści stypendialne˝!


2012-06-06
Mecze Euro przy Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki w Wymiarkach.2012-06-06
Zawiadomienie o zwołaniu XX Sesji Rady Gminy na dzień 21 czerwca 2012 r. o godz. 16:00 w Remizie Strażackiej przy ulicy Leśnej 1 w Wymiarkach2012-06-01
Apel do mieszkańców - użytkowników nieruchomości


2012-05-29
Informacja dla osób niesłyszących.


Nowy system gospodarki odpadami.
2012-05-29
Nowy system gospodarki odpadami.2012-05-10
Uchwała Nr XIX/95/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wymiarki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.


2012-05-10
Uchwała Nr XIX/94/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wymiarki na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych.


2012-04-18
Międzynarodowe konsultacje Judo – Ju Jitsu 2012 

BIP - archiwum
Linki
czwartek, 24 kwietnia 2014
114 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
imieniny
Bony, Horacji, Jerzego
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Lubuski Laur Oświaty
Olimp Lubuski
ANR
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Wymiarkach
Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora
Nowy System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Wymiany
Praca na czysto
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ZIELONA LINIA
Urząd Gminy Wymiarki, ul. Księcia Witolda 5, 68-131 Wymiarki, pow. żagański, woj. lubuskietel.: +48 68 360 40 45, fax: +48 68 360 40 62, email: sekretariat@wymiarki.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI