Subskrypcja - dopisz - wypisz
Wyszukiwarka
Lotto     |     Pogoda     |     
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Licznik odwiedzin
0181121
Aktualności
 
2014-07-31
UWAGA - AWARIA LINI TELEFONICZNEJ
URZĄD GMINY WYMIARKI INFORMUJE, ŻE W WYNIKU AWARII LINI TELEFONICZNEJ W DNIU DZISIEJSZYM NIE JEST MOŻLIWY KONTAKT TELEFONICZNY Z URZĘDEM GMINY WYMIARKI.
 
UWAGA - ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU NA ODCINKU UL. KOŚCIUSZKI
2014-07-04
UWAGA - ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU NA ODCINKU UL. KOŚCIUSZKI
Wójt Gminy Wymiarki informuje, że w związku z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie fragmentu ul. Kościuszki od dnia 09 lipca br. zamknięty zostanie dla ruchu kołowego fragment ul. Kościuszki od skrzyżowania ul. Wiejskiej i Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Strzelecką.

W związku z powyższym wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu wyznaczony zostanie objazd ul. Matejki, Staszica, Pocztową i Strzelecką.

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o szczególne zwracanie uwagi na nową, czasową organizację ruchu obowiązującą w rejonie prowadzonej inwestycji.
 
2014-07-18
ogłoszenie o naborze


 
2014-06-26
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wymiarkach poszukuje wykonawcy prac remontowych
O G Ł O S Z E N I E - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wymiarkach poszukuje wykonawcy prac remontowych polegających na dostosowaniu pomieszczeń szkoły na pomieszczenia biurowe.
W ramach remontu planuje się wykonanie następującego zakresu prac :
- toaleta dla pracowników (przerobienie i montaż instalacji sanitarnej, położenie płytek ściennych i podłogowych)
 
2014-06-23
POLSKO – NIEMIECKA SPARTAKIADA SPORTOWA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Wiechlice 2014
          W dniu 13 czerwca (piątek) 2014 roku, nasza drużyna w składzie: Paulina Czubińska, Alicja Rawska, Andrzej Olik, wzięła udział w X „Polsko – Niemieckiej Spartakiadzie Sportowej Pracowników Samorządowych 2014” w Wiechlicach. Mimo nieszczególnej daty oraz niesprzyjających momentami warunków atmosferycznych nasza reprezentacja dzielnie reprezentowała naszą gminę, odnosząc duży sukces indywidualny. Pani Paulina Czubińska została najlepszą zawodniczką spartakiady wykazując się niebywałą wszechstronnością i hartem ducha. Cała drużyna była bezkonkurencyjna w kategorii „pozowania z pucharami”. Gratulujemy dobrego występu i godnego
 
Polsko-niemiecki pokaz na bulwarze z gościnnym udziałem Małych Strażaków z Gminy Wymiarki
2014-06-20
Polsko-niemiecki pokaz na bulwarze z gościnnym udziałem Małych Strażaków z Gminy Wymiarki
 18 czerwca 2014 r. na specjalne zaproszenie Wojewody Lubuskiego Mali Strażacy z Gminy Wymiarki wzięli udział w polsko-niemieckim pokazie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, zorganizowanym na Nadwarciańskim Bulwarze w Gorzowie Wlkp. Poniżej krótka fotorelacja z wydarzenia. Więcej informacji pod adresem: http://www.lubuskie.uw.gov.pl/aktualnosci/wydarzenia/Polsko-niemiecki_pokaz_na_bulwarze_zobacz_film/idn:11520.html     
 
2014-06-20
Rejestracja gospodarstw zajmujących sie produkcją pierwotną (podstawową) działających na rynku spożywczym
Rejestracja gospodarstw zajmujących sie produkcją pierwotną (podstawową) działających na rynku spożywczym
 
2014-06-13
Akademia PARP - Jak założyć własną firmę?
 Akademia PARP - Jak założyć własną firmę?
 
Rusza 3. edycja programu Lider Animator skierowanego do lokalnych animatorów sportu
2014-06-10
Rusza 3. edycja programu Lider Animator skierowanego do lokalnych animatorów sportu
Fundacja Aktywności Fizycznej i Zdrowia "Sport Support" w partnerstwie z Fundacją Coca-Cola w Atlancie otworzyła zapisy do trzeciej już edycji programu grantowego
Lider Animator, skierowanego do lokalnych animatorów sportu. W programie mogą wziąć udział nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy sportu, trenerzy
z klubów, stowarzyszeń, fundacji i szkółek oraz każdy, kto prowadzi i organizuje zajęcia sportowe. Nieważna jest dyscyplina, ważny jest zapał i pomysłowość.
 
2014-06-03
Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w Województwie Lubuskim na rok szkolny 2014/2015


 
Wójt Gminy Wymiarki ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości rolnej, niezabudowanej położonej w obrębie wsi Witoszyn oznaczonej nr ewid. 516.
2014-05-09
Wójt Gminy Wymiarki ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości rolnej, niezabudowanej położonej w obrębie wsi Witoszyn oznaczonej nr ewid. 516.
  Wymiarki, dnia 05.05.2014r.   Wójt Gminy Wymiarki ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości rolnej, niezabudowanej położonej w obrębie wsi Witoszyn oznaczonej nr ewid. 516. Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki uczestnictwa w rokowaniach:   1. Przedmiotem rokowań jest nieruchomość rolna, niezabudowana o pow. 0,80 ha. W ewidencji gruntów nieruchomość sklasyfikowana jest jako użytki rolne zabudowane B-ŁV 0,10 ha, łąki trwałe V – 0,69 ha i VI – 0,01 ha. Księga wieczysta  nr ZG1G/00051316/8. 2. Przeznaczenie w dotychczas obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego: tereny łąk i pastwisk (RZ). W opracowanym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania p
 
2014-04-17
MAJÓWKA
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Wymiarkach zaprasza wszystkich do wspólnej zabawy w dniu 1 maja 2014 r.
 
2014-04-17
SEKCJA PLASTYCZNA W GMINNYM OŚRODKU KULTURY I BIBLIOTEKI W WYMIARKACH
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Wymiarkach zaprasza do sekcji plastycznej.
 
2014-04-17
DOBRE KSIĄŻKI I KAWA W GOKiB W WYMIARKACH
Dyskusyjny Klub Książki w GOKiB w Wymiarkach zaprasza na spotkanie autorskie z  Zbigniewem Masternakiem w dniu 24 kwietnia 2014 r. godz. 17.00
 
2014-04-07
Impreza promująca region pod względem historii, tradycji lokalnych i dziedzictwa kulturowego: ˝Średniowieczne korzenie Gminy Wymiarki˝
Na posiedzeniu Komitetu Łużyckiej Lokalnej Grupy Rybackiej w Lubsku, dnia 02.04.2014 r. wniosek na działanie "Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa", złożony przez Gminę Wymiarki został pozytywnie oceniony i została nam przyznana kwota dofinansowania w wysokości 9 708,20 zł.
 
2014-04-02
Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Witoszynie
WÓJT GMINY WYMIARKI Ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Witoszynie, ul. Szkolna 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 ze zm.).
 
2014-03-31
Komunikat Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie bezumownego użytkowania gruntów Zasobu Własnści Rolnej Skarbu Państwa.
 Komunikat Agencji Nieruchomości Rolnych  oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie bezumownego użytkowania  gruntów Zasobu Własnści Rolnej Skarbu Państwa.
 
2014-03-31
Akcja Masz Głos, Masz Wybór
Celem akcji jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne. Od wielu lat zapraszamy do udziału uczestników z całej Polski i zachęcamy ich do prowadzenia działań na rzecz lokalnej społeczności. Zaufało nam już ponad 700 samorządów! Od trzech lat samorządy, w których władze i mieszkańcy najefektywniej współpracują ze sobą wyróżniamy nagrodą Super Samorząd pod honorowym patronatem Prezydent RP, Bronisława Komorowskiego.
 
Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r.
2014-03-05
Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r.


 
2014-02-18
Powołanie osoby na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Wymiarkach.
18 lutego 2014 r. na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki została powołana Pani Anna Janus - Szymańska.
 
2014-01-27
Protokoły z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wymiarki zarządzonych na dzień 26 stycznia 2014 r.


 
2014-01-17
Informacja Agencji Rynku Rolnego na temat dopłaty do materiału siewnego


 
2013-12-17
Od stycznia 2014 roku – nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych.


 
2013-12-17
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ ˝UŚMIECH˝ LISTOPAD 2013


 
2013-12-11
Dodatek energetyczny


 
Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Wymiarki
2013-11-27
Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Wymiarki


 
UWAGA!! WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY WYMIARKI!
2013-11-25
UWAGA!! WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY WYMIARKI!


 
2013-11-08
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitanrgo w Żaganiu w sprawie braku przydatności wody do spożycia i ocena o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi


 
2013-07-04
Wyniki próbek wody pobranych z sieci wodociągowej oraz przydomowych studni


 
2013-07-04
Wyniki próbek wody pobranych po usunięciu awarii sieci wodociągowej


 
Informacja dotycząca płatności za odpady!
2013-07-04
Informacja dotycząca płatności za odpady! 
2013-07-03
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ ˝UŚMIECH˝- CZERWIEC 2013 r. 
Ważna informacja dla mieszkańców
2013-07-03
Ważna informacja dla mieszkańców 
2013-06-19
Informacja z otwarcia Sali Gimnastycznej

 
˝LUBUSKIE KOMPETENTNE KADRY!˝
2013-04-24
˝LUBUSKIE KOMPETENTNE KADRY!˝


 
Wójt  Gminy  Wymiarki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr ewid. 468 o pow. 2800 m2 położonej w obrębie Witoszyn
2012-09-26
Wójt Gminy Wymiarki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr ewid. 468 o pow. 2800 m2 położonej w obrębie Witoszyn 
Informacja o stopniu realizacji inwestycji pn. ˝Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-higienicznym stanowiącym łącznik z istniejącą szkołą.˝
2012-09-04
Informacja o stopniu realizacji inwestycji pn. ˝Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-higienicznym stanowiącym łącznik z istniejącą szkołą.˝
 
2012-08-29
Uwaga!!!!!Ważny komunikat dla przedsiębiorców. 
2012-08-27
Uwaga!!!Zmiany w stypendiach socjalnych na rok szkolny 2012/2013


 
2012-08-23
Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych.


 
2012-08-13
Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego ˝Aktywizacja osób biernych zawodowo z terenu Gminy Wymiarki˝ realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wymiarkach za lipiec 2012 r. 
2012-08-08
STYPENDIUM SOCJALNE NA ROK SZKOLNY 2012/2013


 
2012-08-07
Bezpłatne dwudniowe szkolenia.


 
Zaproszenie na EXPO SEJNY 2012
2012-07-27
Zaproszenie na EXPO SEJNY 2012


 
2012-07-24
Kwartalna informacja o wykonaniu budzetu gminy Wymiarki za II kwartał 2012 rok. 
2012-07-05
Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego ˝Aktywizacja osób biernych zawodowo z terenu Gminy Wymiarki˝ realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wymiarkach za czerwiec 2012 r. 
Wyprawka szkolna na rok 2012/2013
2012-07-04
Wyprawka szkolna na rok 2012/2013

 
2012-07-04
Bezpłatna Infolinia Obywatelska Rzecznika Praw Obywatelskich.


 
2012-06-27
Firma Amber Energia ogłasza rekrutację na stanowisko lidera zespołu sprzedażowego.


 
2012-06-27
Projekt Systemowy ˝Aktywizacja osób biernych zawodowo z terenu Gminy Wymiarki˝


 
2012-06-25
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki zaprasza na zajęcia dla dzieci. 
DZIEŃ Z GRUPĄ RYBACKĄ - 30.06.2012 r.
2012-06-22
DZIEŃ Z GRUPĄ RYBACKĄ - 30.06.2012 r. 
Relacja z Konwentu Zrzeszenia PBiW WL w Witnicy w dniu 14.06.2012 r.
2012-06-19
Relacja z Konwentu Zrzeszenia PBiW WL w Witnicy w dniu 14.06.2012 r. 
2012-06-18
UWAGA!!!! Zmiana terminu XX sesji Rady Gminy Wymiarki.


 
Konkurs fotograficzny ˝Inwestycje LRPO w wobiektywie - przestrzeń dla Lubuszan˝.
2012-06-11
Konkurs fotograficzny ˝Inwestycje LRPO w wobiektywie - przestrzeń dla Lubuszan˝.


 
2012-06-11
Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia treningów grupowych.


 
2012-06-06
Mecze Euro przy Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki w Wymiarkach. 
2012-06-06
Zawiadomienie o zwołaniu XX Sesji Rady Gminy na dzień 21 czerwca 2012 r. o godz. 16:00 w Remizie Strażackiej przy ulicy Leśnej 1 w Wymiarkach 
2012-06-01
Apel do mieszkańców - użytkowników nieruchomości


 
2012-05-29
Informacja dla osób niesłyszących.


 
2012-04-18
Międzynarodowe konsultacje Judo – Ju Jitsu 2012 
BIP - archiwum
Linki
piątek, 1 sierpnia 2014
213 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
imieniny
Jarosława, Justyny, Nadziei
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Lubuski Laur Oświaty
Mapa Gminy
Olimp Lubuski
ANR
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Wymiarkach
Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora
Nowy System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Wymiany
Praca na czysto
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ZIELONA LINIA
Urząd Gminy Wymiarki, ul. Księcia Witolda 5, 68-131 Wymiarki, pow. żagański, woj. lubuskietel.: +48 68 360 40 45, fax: +48 68 360 40 62, email: sekretariat@wymiarki.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI