Subskrypcja - dopisz - wypisz
Wyszukiwarka
Lotto     |     Pogoda     |     
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Licznik odwiedzin
0190471
Aktualności
 
2014-10-22
ZAWIADOMIENIE O XLIV SESJI RADY GMINY WYMIARKI W DNIU 29.10.2014r.
Zawiadomienie o XLIV sesji Rady Gminy Wymiarki w dniu 29 października o godz. 16.00 w GOKiB   Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmian uchwały budżetowej na rok 2014 b) ustalenia stawek podatku od nieruchomości w Gminie Wymiarki c) obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Wymiarki w 2015 roku d) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych e) ustalenia stawek oraz zasad poboru opłaty targowej      
 
2014-10-09
Zapytanie ofertowe: ˝Dożywianie osób korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Wymiarkach˝
  ZAPYTANIE OFERTOWE     Zamawiający – Ośrodek Pomocy Społecznej w Wymiarkach ul. Księcia Witolda 5, 68-131 Wymiarki   Zaprasza do złożenia ofert cenowych na: „Dożywianie osób korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Wymiarkach”   Termin realizacji zamówienia: - 03  listopad 2014r. – 31 marca 2015 r.   Załączniki: 1. Pismo- niezbędne informacje 2. Formularz oferty 3. Oświadczenie wykonawcy
 
Wybory Samorządowe 2014 - ważne informacje
2014-08-27
Wybory Samorządowe 2014 - ważne informacje
Wybory samorządowe w 2014 roku odbędą się 16 listopada. W tym roku pierwszy raz odbędą się one w okręgach jednomandatowych. Wybory samorządowe dotyczą wyboru takich władz jak: radni (gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich), wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast. W 2014 r. radni zostaną wybrani w okręgach jednomandatowych. Publikujemy istotne informacje.
 
2014-10-02
KOMUNIKA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ O ZMIANIE GODZIN PEŁNIONYCH PRZEZ GKW DYŻURÓW DO PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA WÓJTA
Czas trwania dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej:

w dniu 3.10.2014 r. od godz. 11ºº do 14 ºº
w dniu 6.10.2014 r. od godz. 11ºº do 15 ºº
w dniu 7.10.2014 r. od godz. 11ºº do 15 ºº
w dniach od 8.10.2014 r. do 14.10.2014 r. w godz. od 8 ºº do 10 ºº
z wyjątkiem dni wolnych od pracy
w dniu 15.10.2014 r. i 16.10.2014 r. od godz. 11 ºº do 14 ºº
a w dniu 17 października 2014 r. od godz. 12 ºº do 24 ºº .
 
2014-09-29
KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej o przyjmowaniu zgłoszeń koandydatów na wójta Gminy Wymiarki.
Czas trwania dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej:

od godz. 11ºº do 14 ºº z wyjątkiem dni wolnych od pracy, a w dniu 17 października 2014 r. do godz. 24 ºº .
 
2014-09-29
KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Wymiarkach o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na radnych Rady Gminy Wymiarki
Czas trwania dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej:

od godz. 11ºº do 14 ºº z wyjątkiem dni wolnych od pracy,
w dniu 6 października 2014 r. od godz. 11°° do 15. °°
w dniu 7 października 2014 r. od godz. 10°° do godz. 24 ºº .
 
2014-09-22
ZAWIADOMIENIE O XLIII SESJI RADY GMINY WYMIARKI W DNIU 30.09.2014 R. 
2014-09-16
II edycja konkursu z zakresu wiedzy o obronie cywilnej i zarządzania kryzysowego za nami…


 
2014-06-23
POLSKO – NIEMIECKA SPARTAKIADA SPORTOWA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Wiechlice 2014
          W dniu 13 czerwca (piątek) 2014 roku, nasza drużyna w składzie: Paulina Czubińska, Alicja Rawska, Andrzej Olik, wzięła udział w X „Polsko – Niemieckiej Spartakiadzie Sportowej Pracowników Samorządowych 2014” w Wiechlicach. Mimo nieszczególnej daty oraz niesprzyjających momentami warunków atmosferycznych nasza reprezentacja dzielnie reprezentowała naszą gminę, odnosząc duży sukces indywidualny. Pani Paulina Czubińska została najlepszą zawodniczką spartakiady wykazując się niebywałą wszechstronnością i hartem ducha. Cała drużyna była bezkonkurencyjna w kategorii „pozowania z pucharami”. Gratulujemy dobrego występu i godnego
 
2014-06-20
Rejestracja gospodarstw zajmujących sie produkcją pierwotną (podstawową) działających na rynku spożywczym
Rejestracja gospodarstw zajmujących sie produkcją pierwotną (podstawową) działających na rynku spożywczym
 
2014-06-13
Akademia PARP - Jak założyć własną firmę?
 Akademia PARP - Jak założyć własną firmę?
 
2014-04-17
MAJÓWKA
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Wymiarkach zaprasza wszystkich do wspólnej zabawy w dniu 1 maja 2014 r.
 
2014-04-17
SEKCJA PLASTYCZNA W GMINNYM OŚRODKU KULTURY I BIBLIOTEKI W WYMIARKACH
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Wymiarkach zaprasza do sekcji plastycznej.
 
2014-04-17
DOBRE KSIĄŻKI I KAWA W GOKiB W WYMIARKACH
Dyskusyjny Klub Książki w GOKiB w Wymiarkach zaprasza na spotkanie autorskie z  Zbigniewem Masternakiem w dniu 24 kwietnia 2014 r. godz. 17.00
 
2014-04-02
Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Witoszynie
WÓJT GMINY WYMIARKI Ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Witoszynie, ul. Szkolna 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 ze zm.).
 
2014-03-31
Komunikat Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie bezumownego użytkowania gruntów Zasobu Własnści Rolnej Skarbu Państwa.
 Komunikat Agencji Nieruchomości Rolnych  oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie bezumownego użytkowania  gruntów Zasobu Własnści Rolnej Skarbu Państwa.
 
2014-03-31
Akcja Masz Głos, Masz Wybór
Celem akcji jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne. Od wielu lat zapraszamy do udziału uczestników z całej Polski i zachęcamy ich do prowadzenia działań na rzecz lokalnej społeczności. Zaufało nam już ponad 700 samorządów! Od trzech lat samorządy, w których władze i mieszkańcy najefektywniej współpracują ze sobą wyróżniamy nagrodą Super Samorząd pod honorowym patronatem Prezydent RP, Bronisława Komorowskiego.
 
2014-02-18
Powołanie osoby na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Wymiarkach.
18 lutego 2014 r. na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki została powołana Pani Anna Janus - Szymańska.
 
2014-01-17
Informacja Agencji Rynku Rolnego na temat dopłaty do materiału siewnego


 
2013-12-17
Od stycznia 2014 roku – nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych.


 
2013-12-17
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ ˝UŚMIECH˝ LISTOPAD 2013


 
2013-12-11
Dodatek energetyczny


 
Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Wymiarki
2013-11-27
Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Wymiarki


 
UWAGA!! WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY WYMIARKI!
2013-11-25
UWAGA!! WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY WYMIARKI!


 
2013-11-08
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitanrgo w Żaganiu w sprawie braku przydatności wody do spożycia i ocena o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi


 
2013-07-04
Wyniki próbek wody pobranych z sieci wodociągowej oraz przydomowych studni


 
2013-07-04
Wyniki próbek wody pobranych po usunięciu awarii sieci wodociągowej


 
Informacja dotycząca płatności za odpady!
2013-07-04
Informacja dotycząca płatności za odpady! 
2013-07-03
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ ˝UŚMIECH˝- CZERWIEC 2013 r. 
Ważna informacja dla mieszkańców
2013-07-03
Ważna informacja dla mieszkańców 
2013-06-19
Informacja z otwarcia Sali Gimnastycznej

 
˝LUBUSKIE KOMPETENTNE KADRY!˝
2013-04-24
˝LUBUSKIE KOMPETENTNE KADRY!˝


 
Wójt  Gminy  Wymiarki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr ewid. 468 o pow. 2800 m2 położonej w obrębie Witoszyn
2012-09-26
Wójt Gminy Wymiarki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr ewid. 468 o pow. 2800 m2 położonej w obrębie Witoszyn 
Informacja o stopniu realizacji inwestycji pn. ˝Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-higienicznym stanowiącym łącznik z istniejącą szkołą.˝
2012-09-04
Informacja o stopniu realizacji inwestycji pn. ˝Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-higienicznym stanowiącym łącznik z istniejącą szkołą.˝
 
2012-08-29
Uwaga!!!!!Ważny komunikat dla przedsiębiorców. 
2012-08-23
Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych.


 
2012-08-13
Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego ˝Aktywizacja osób biernych zawodowo z terenu Gminy Wymiarki˝ realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wymiarkach za lipiec 2012 r. 
2012-08-08
STYPENDIUM SOCJALNE NA ROK SZKOLNY 2012/2013


 
Zaproszenie na EXPO SEJNY 2012
2012-07-27
Zaproszenie na EXPO SEJNY 2012


 
2012-07-24
Kwartalna informacja o wykonaniu budzetu gminy Wymiarki za II kwartał 2012 rok. 
2012-07-05
Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego ˝Aktywizacja osób biernych zawodowo z terenu Gminy Wymiarki˝ realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wymiarkach za czerwiec 2012 r. 
Wyprawka szkolna na rok 2012/2013
2012-07-04
Wyprawka szkolna na rok 2012/2013

 
2012-07-04
Bezpłatna Infolinia Obywatelska Rzecznika Praw Obywatelskich.


 
2012-06-27
Firma Amber Energia ogłasza rekrutację na stanowisko lidera zespołu sprzedażowego.


 
2012-06-27
Projekt Systemowy ˝Aktywizacja osób biernych zawodowo z terenu Gminy Wymiarki˝


 
2012-06-25
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki zaprasza na zajęcia dla dzieci. 
DZIEŃ Z GRUPĄ RYBACKĄ - 30.06.2012 r.
2012-06-22
DZIEŃ Z GRUPĄ RYBACKĄ - 30.06.2012 r. 
Relacja z Konwentu Zrzeszenia PBiW WL w Witnicy w dniu 14.06.2012 r.
2012-06-19
Relacja z Konwentu Zrzeszenia PBiW WL w Witnicy w dniu 14.06.2012 r. 
2012-06-18
UWAGA!!!! Zmiana terminu XX sesji Rady Gminy Wymiarki.


 
Konkurs fotograficzny ˝Inwestycje LRPO w wobiektywie - przestrzeń dla Lubuszan˝.
2012-06-11
Konkurs fotograficzny ˝Inwestycje LRPO w wobiektywie - przestrzeń dla Lubuszan˝.


 
2012-06-11
Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia treningów grupowych.


 
2012-06-06
Mecze Euro przy Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki w Wymiarkach. 
2012-06-06
Zawiadomienie o zwołaniu XX Sesji Rady Gminy na dzień 21 czerwca 2012 r. o godz. 16:00 w Remizie Strażackiej przy ulicy Leśnej 1 w Wymiarkach 
2012-06-01
Apel do mieszkańców - użytkowników nieruchomości


 
2012-05-29
Informacja dla osób niesłyszących.


 
2012-04-18
Międzynarodowe konsultacje Judo – Ju Jitsu 2012 
BIP - archiwum
Odwiedź Nas na Facebooku
Linki
sobota, 25 października 2014
298 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
imieniny
Ingi, Maurycego, Sambora
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Lubuski Laur Oświaty
Mapa Gminy
Olimp Lubuski
ANR
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Wymiarkach
Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora
Nowy System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Wymiany
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ZIELONA LINIA
Urząd Gminy Wymiarki, ul. Księcia Witolda 5, 68-131 Wymiarki, pow. żagański, woj. lubuskietel.: +48 68 360 40 45, fax: +48 68 360 40 62, email: sekretariat@wymiarki.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI